Christiansborg Folketinget

Christiansborg Palace eller Folketinget

Christiansborg palace på vrangen med panoramafoto

Christiansborg palace på vrangen med panoramafoto

Christiansborg SlotSlotsholmen i det centrale København er hjemsted for Danmarks parlament, Folketinget, for Højesteret og Statsministeriet.

Søjle gang Christiansborg

Søjle gang Christiansborg

Desuden anvender Kongehuset fortsat flere dele af Christiansborg, herunder De Kongelige Repræsentationslokaler, Slotskirken og De Kongelige Stalde.[1]

Christiansborg og Hestevogn

Christiansborg og Hestevogn

Det nuværende slot er det seneste i en lang række bygninger, der har ligget på stedet siden 1100-tallet, og som siden 1400-tallet har været hjemsted for centralmagten i Danmark.

Højesteret og Christiansborg med livgarden

Højesteret og Christiansborg med livgarden

Det rummer stadig statsmagtens vigtigste centrale institutioner og omtales ofte som Rigsborgen eller blot Borgen.[2]

Christiansborg og Morgentrafik

Christiansborg og Morgentrafik

Christiansborg er nedbrændt og genopbygget to gange, og i nutidens Christiansborg indgår stadig dele fra de tre opførelser af slottet.

Rytterstatue af Christian IX / Christian den 9. foran Christiansborg

Rytterstatue af Christian IX / Christian den 9. foran Christiansborg

Bygningerne omkring ridebanen (staldene, ridehuset og Teatermuseet i Hofteatret) er fra det første Christiansborg; det samme gælder Thorvaldsens Museum, som oprindelig var vogngård, men som nu fremstår meget anderledes.

Hestevogn kører Foran Christiansborg

Hestevogn kører Foran ChristiansborgAbsalons borg
Uddybende artikel: Absalons borg
Ruinerne af Absalons borg med et bevaret parti af ringmuren i venstre side af billedet.
Ifølge Saxo Grammaticus blev den første borg på stedet opført i 1167 af Biskop Absalon af Roskilde, der forinden havde fået overdraget byen Havn af Kong Valdemar den Store. Borgen bestod af en op mod 5 meter høj ringmur, der omsluttede en borgplads med forskellige bygninger, blandt andet et palatium, kapel og forskellige mindre bygninger.
I 1182 testamenterede Absalon borgen til Roskilde bispestol til evig eje men forbeholdt sig dog selv livsvarig ret til at benytte borgen. Ved Absalons død i 1201 overgik borgen til Roskilde bispestol, men få årtier senere begyndte en langvarig magtkamp mellem kongemagten og kirken, hvor herredømmet over borg og by bølgede frem og tilbage mellem konge og biskop.
I 1368 blev borgen erobret af Hansestæderne og revet ned året efter.[3]
Københavns Slot[
Uddybende artikel: 
Maleri af Københavns Slot i 1698.
Oven på resterne af Absalons borg blev der i årene efter opført en ny borg, der med tiden kom til at bære navnet Københavns Slot. Roskildes biskopper beholdt ejendomsretten til borgen, indtil Kong Erik af Pommern i 1417 tiltog sig borgen og dermed – efter mere end 200 års stridigheder – definitivt sikrede ejendomsretten over fæstningsanlægget på Slotsholmen for kongemagten.[4]
Det blev til den kongelige residens, da Christoffer af Bayern flyttede til København i 1443, og fra midten af 1400-tallet og frem fungerede Københavns slot som de danske kongers hovedresidens og centrum for regeringen. I de efterfølgende århundreder blev der udført talrige ombygninger og udvidelser af dette slot, og da Frederik 4. i 1700-tallet foretog endnu en gennemgribende ombygning, begyndte det gamle fundament at give efter.[5] Det blev revet ned i 1731 for at give plads til et nyt pragtslot: det første Christiansborg Slot.
Slottet lå under det nuværende Christiansborgs hovedfløj, og ruinerne af Absalons borg og Københavns Slot blev udgravet, da det nuværende Christiansborg blev opført i begyndelsen af 1900-tallet. Der er offentlig adgang til de udgravede ruiner.
Første Christiansborg[
Det første Christiansborg
Det første Christiansborg set ind over ridebanen
Da Christian 6. blev konge i 1730, var det gamle residensslot trangt og mørkt, og han besluttede at opføre et helt nyt slot fra bunden; det skulle blive det første Christiansborg. Slottets arkitekt blev Elias David Häusser som dog måtte overlade det meste af den indre indretning til Laurids de Thurah og Nicolai Eigtved.
Arbejdet begyndte i 1731 med nedbrydning af Københavns Slot. Der blev opkøbt og ryddet mange omkringliggende grunde, og der blev udført et omfattende piloteringsarbejde for at kunne bygge over den gamle voldgrav og de opfyldte arealer.[6] Grundstenen blev lagt af kongen den 21. april 1733, og herefter var murerarbejdet i gang.
Slottet var klar til beboelse i 1740, og den 5. oktober blev også staldanlægget meldt klar til at huse kongens heste og vogne. Kongens indflytning fandt sted med pomp og pragt og kanonsalut den 26. november, hvor den kongelige familie flyttede ud fra den midlertidige bolig på Frederiksberg Slot.[7]
Christiansborg stod nu som et prægtigt firfløjet rokokopalads med ridebaner og slotskirke samme sted som den nuværende. Det var ekstremt dyrt. Opførelsen kostede over halvdelen af et års indtægt for hele riget.[8], eller som værdien af al ejendom på Sjælland

Danish parliament building

Danish parliament building

Fra det andet Christiansborg er Slotskirken den eneste hele bygning, der er tilbage. Der er dog en del detaljer og dele, som er blevet genbrugt forskellige steder.

Rytterstatue af Christian IX eller den Christian den niende.

Rytterstatue af Christian IX eller den Christian den niende.

Christiansborg i Aftenlys

Christiansborg i Aftenlys

chr. borg. med christian den 4. i forgrunden winter

Christiansborg medrytter i forgrunden

Christiansborg vinteren 2010, Panorama

Christiansborg vinteren 2010, Panorama

Christiansborg søjlegang i snevejr.

Christiansborg søjlegang i snevejr.

Christiansborg slotsplads i morgensol

Christiansborg slotsplads i morgensol

Holmens Kirke foran christiansborg

Holmens Kirke foran Christiansborg

Broen til Christiansborg

Broen til Christiansborg vinter

Christians Borg Bro

Christians Borg Bro

ChristiansBorg Bro i modlys

ChristiansBorg Bro i modlys

Panoramafoto af Folketinget i solnedgang

Panoramafoto af Folketinget i solnedgang

ChristiansBorg tårnspir

ChristiansBorg tårnspir closeup

Rytterstatue af Christian IX eller den Christian den 9.

Rytterstatue af Christian IX eller den Christian den 9.

Christiansborg detalje med de tre løver.

Christiansborg detalje med de tre løver.

Christiansborg Detalje

Christiansborg Detalje statuer

 

Comments are Disabled