Byretten “med lov skal man land bygge”

Københavns Byret i høj solskin. Mottoet på frisen siger "med lov skal man land bygge" eller i dagligt sprog "Den holder ikke i byretten"

Københavns Byret i høj solskin. Mottoet på frisen siger “med lov skal man land bygge” eller i dagligt sprog “Den holder ikke i byretten”

Skriv et svar