ØksneHolm

Øksneholm Ø

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

På midten ØksneHolm ligegr en lille sø og en brønd

Øksneholm er Roskilde Fjord’s nordligste holm.
Den er græsklædt og benyttes til kreaturgræsning.

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

Øksneholm`s sydpynt slanger sig med Nordskoven i baggrunden.

Fuglelivet er dels præget af den forholdsvis marine placering, som bevirker, at flere arter fra Kattegat er indvandret i fjorden via Øksneholm.
Det drejer sig om Svartbag, Sildemåge og Ederfugl.
Dels betyder afgræsningen, at flere vadefugle som Klyde, Rødben og Vibe, har pæne bestande på øen.

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

Dreng går i søerne på Øksneholm Ø

Bortset fra de typiske ferskvandsarter, kan samtlige fjordens ynglefugle træffes på Øksneholm.
Frem til 1981 fandtes der endda en lille splitternekoloni, men den er nu forsvundet.

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

Sommer på ØksneHolm, et idyllisk sted midt i roskildefjord

Om efteråret raster et stort antal gæs, ænder, blishøns og vadefugle på og omkring øen.
Siden Øksneholm og farvandet omkring den er blevet jagtfrit, er antallet af rastende fugle vokset væsentligt.
Vegetationen er en typisk strandengs og overdrevs vegetation.

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

En af de mange søer på Øksneholm Ø. i forgrunden ses malurt og salturt

Uden for kreaturhegnet findes en smal stribe med strandvegetation af Malurt og salturt m. fl.

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

Øksneholm`s sydspids med Nordskoven i baggrunden.

 

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

Øksneholm ligger smukt i roskildefjord

 

krestenhillerup.dk`s foto af ØksneHolm

På midten ØksneHolm ligegr en lille sø og en brønd med øens enste træ på.

 

 

Comments are Disabled