Saltholm

krestenhillerup.dk `Luftfoto af Saltholm og Peberholm midt i Øresund, med København i baggrunden.

Luftfoto af Saltholm og Peberholm midt i Øresund, med København i baggrunden.

Saltholm er Danmarks 21.-største ø, beliggende i Øresund 5 km øst for Amager og ca. 12 km fra Rådhuspladsen i København. Den hører til Tårnby Kommune. Øresundsforbindelsen passerer ca. en kilometer mod sydvest om øen.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Sten, vand og Saltholm med København i bargrunden

Øen er 16 km² og den er fra nord til syd ca. 7 km lang og ca, 2,5 km bred. De højeste naturlige bakker er fra 1-2 meter over den flade strandeng.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Eng på saltholm

Højeste punkt er Harehøj (3 m over havets overflade). Træer er der så godt som ingen af, og øen har en flad strandeng, som oversvømmes i stormvejr, øen har derfor siden middelalderen primært været brugt til græsning

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Barsebäckværket med får på saltholm

Flere hundrede køer og får græsser på øen om sommeren. Øen ejes af grundejere på Amager og bestyres af Saltholmsejerlauget, der købte øen af Staten i 1873 for 31.000 rigsdaler.

Får på Saltholm København. krestenhillerup.dk

Saltholm København. får på landtange med spejling i vandet. sommeren 2018

Kreaturer og får sikrer, at øen ikke gror til, hvorved det store antal ynglefugle ville forsvinde.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Skarver på Saltholm

Øens grundvand er saltholdig og udrikkelig for mennesker, men kreaturerne vænner sig hurtig til det oppumpede vand. Der er ingen elektricitetsforsyning, men strøm får man fra solenergi eller en generator. Nye huse må ikke opføres på øen på grund af fredning, men der er ca. 10 sommerliggere på øen, bl.a. på kalktippen, der består af affald fra kalkbrydningens tid

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Beboet Gård på saltholm

Plantelivet er rigt og omfatter blandt andre Blå Iris, lægeurterne Almindelig Bulmeurt og Almindelig Hjertespand og den sjældne Øresunds-Hønsetarm.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Morgensol og modlys på Saltholm

Dette var i 1983 medvirkende til, at øen blev fredet. En planlagt ny lufthavn på Saltholm blev herefter opgivet. Der er kun markveje og stier, men en vandretur i gummistøvler på øens nordside, fra bådehavnen Barakkebo, giver gode mulighede for at opleve øens enestående fugle- og planteliv.krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Øens fugleliv er et af Danmarks rigeste. I træktiden kan øen tiltrække omkring 70.000 fugle. 18.000 par fugle yngler hvert år på øen.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Fugleliv på saltholm

Specielt skal nævnes edderfuglekolonien som ikke blot er Danmarks største, men også er den største i Nordeuropa.

Død Sæl på saltholm

Død Sæl på saltholm

En lille sælkoloni er også en del af dyrelivet på øen. De tidligere så omfattende mågekolonier på Saltholm har siden midten af 1970’erne været udsat for regulering som følge af faren for konfrontationer med flytrafikken (de såkaldte bird strikes) i tilknytning til Københavns Lufthavn i Kastrup.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Malmø fra saltholm

Den største af ternearterne, Rovternen, der normalt er en sjælden gæst i Danmark, som kun observeres undervejs på træk, ynglede i sommeren 2008 i det lukkede fuglereservat på Saltholm.[1]

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Øresundsbroen med sten og strand i forgrunden.

Den sydlige del af øen fra Holmegården er utilgængelig for offentligheden i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Øresundsbroen solopgang

[2]

Saltholm består af et tyndt lag muld med græs på et underlag af kalk og flintesten. Af naturressourcer på øen har kalken endvidere været udnyttet. Kalken blev brugt til mørtel og især til genopbygningen af København efter de omfattende brande i 1700-tallet og til opførelsen af Kronborg. Den erhvervsmæssige brydning standsede dog i 1935.

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Indsø Saltholm efter solnedgang

Man kan besøge øen ved at sejle med postbåden, der afgår hver tirsdag og fredag fra Kastrup Havn

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Flakfortet set fra saltholm

 

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Saltholm Batteri

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

krydstogtskib i øresund foran, set fra saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Mange Pårøse sten på saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Sø på Saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Strand på saltholm med øresundsbroen i baggrunden

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Solndegang over København set fra saltholm

 

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

København øresund saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Modlys, morgen og Saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

Øresundsbro nat

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

oversvømmelse på saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

København er tæt på set fra saltholm

krestenhillerup.dk `s foto af Saltholm

København set fra saltholm efter solnedgang

Kalkstensbrud på Saltholm

Kalkstensbruddet på Saltholm

Hus på Saltholm

Hus på Saltholm

Skoven på saltholm

Skoven på saltholm

Svaneklapperne er små øer på Saltholm

Svaneklapperne er små øer på Saltholm

Turning Torso i Malmø set fra saltholm.

Turning Torso i Malmø set fra saltholm.

Huset på saltholm

Huset på saltholm

Barsebäck eller Barsebæk set fra Saltholm

Barsebäck eller Barsebæk set fra Saltholm

Saltholm Jagthytte

Saltholm Jagthytte

Hegn på Saltholm

Hegn på Saltholm

Øresundsbroen over Saltholm

Øresundsbroen over Saltholm

Øresundsbroen eller Öresundsbron set fra saltholm, som ligger lige mellem sverige og danmark.

Øresundsbroen eller Öresundsbron set fra saltholm, som ligger lige mellem sverige og danmark.

Luftfoto af Saltholm og Peberholm og amager, med København i baggrunden.

Luftfoto af Saltholm og Peberholm og amager, med København i baggrunden.

Luftfoto af Saltholm & peberholmen

Luftfoto af Saltholm & peberholmen

 

Luftfoto af Saltholm nordsiden

Luftfoto af Saltholm nordsiden

Advarsel Løse Tyre - skilt ved overdrev Saltolm

Advarsel Løse Tyre – skilt ved overdrev Saltolm

Comments are Disabled