Spodsbjerg Fyr I Hundested

Spodsbjerg,  30 m høj moræneklint med det 9 m høje Spodsbjerg Fyr på toppen midtvejs mellem Hundested og Kikhavn ved østsiden af indsejlingen til Isefjorden.

Spodsbjerg Fyr Lyser i vintertåge

Spodsbjerg Fyr Lyser i vintertåge

Takket være den høje klint har Spodsbjerg Fyr en højde på 40 m. Det første fyr, der blev opført i 1845, blev i 1865 afløst af et 5 m højt tårn med roterende spejlapparat.

krestenhillerup.dk`foto af Spodsbjerg Fyr i Hundested ved solnedgang

Spodsbjerg Fyr i mørke, Hundested ved solnedgang

Det nuværende tårn fra 1907 er forsynet med et vinkelfyr med fast linse.

krestenhillerup.dk`foto af Spodsbjerg Fyr i Hundested ved solnedgang

Spodsbjerg Fyr i Hundested ved saftig solnedgang

Under besættelsen havde den tyske værnemagt et kystbatteri ved fyret. Det bestod af fire 12,5 cm skibskanoner med en skudvidde på 18 km. Bemandingen var på 100 mand, der var indkvarteret i barakker på stedet.

krestenhillerup.dk`foto af Spodsbjerg Fyr i Hundested ved solnedgang

Spodsbjerg Fyr i Hundested ved solnedgang

Nær fyret ligger  Knud Rasmussen Hus og en mindevarde for den kendte Grønlandsfarer.

krestenhillerup.dk`foto af Knud Rasmussens Hus i Hundested

Knud Rasmussens Hus i Hundested efter solnedgang

krestenhillerup.dk`foto af Spodsbjerg Fyr i Hundested ved solnedgang

Spodsbjerg Fyrtårn i Hundested ved solnedgang

Spodsbjerg Fyr Lyser i mørket

Spodsbjerg Fyr Lyser i mørket

Comments are Disabled