Højesteret

højesteret københavn aften

Højesteret københavn aften

Højesteret er Danmarks højeste domstol og sidste appelinstans. Den er beliggende på Christiansborg Slot i København og er Danmarks Riges øverste domstol, inklusiv for Færøerne og Grønland.

high court copenhagen, højesteret danmark

high court copenhagen, højesteret danmark

Eftersom retten er en appelinstans behandler den normalt kun domme og kendelser, som er afsagt af en landsret eller Sø- og Handelsretten.

Højesteret og Christiansborg med livgarden

Højesteret og Christiansborg med livgarden

Hvis en sag er begyndt i en byret og efterfølgende appelleret og afgjort i en landsret, kan afgørelsen ikke appelleres til Højesteret, med mindre den appellerende søger om og efterfølgende modtager en såkaldt tredjeinstansbevilling. Er en forening imidlertid blevet tvangsopløst, garanterer Grundloven at sagen kan prøves ved Højesteret.

Politi foran Højesteret i København.

Politi foran Højesteret i København.

Tredjeinstansbevillinger gives ikke af Højesteret selv, men af det uafhængige Procesbevillingsnævn, ud fra en vurdering af sagens principielle betydning. Fra den 1. januar 2010 vil Grønlands Landsrets afgørelser med Procesbevillingsnævnets tilladelse kunne appelleres til Højesteret, hvor de før kunne ankes til Østre Landsret. Retten på Færørnes domme i nævningesager ankes til Højesteret. Færøernes Overlandvæsenskommissions kendelser kan appelleres til Højesteret[1].

Højesteret i Danmark på vrangen

Højesteret i Danmark på vrangen

I lighed med de øvrige almindelige domstole, hører Højesteret både civile og straffesager. I straffesager kan Højesteret dog ikke tage stilling til bedømmelsen af beviserne i sagen, men kan alene tage stilling til sagsbehandling (formalitetsfejl), strafudmålingen og anvendelsen af lovgivningen. (wikipedia)

Et panorama foto af Højesteret

2014

Comments are Disabled